Justyna Iwanowska

psycholog / trener / coach

Pomoc Psychologiczna

Każdemu w pewnym momencie życia jest potrzebna pomoc, wsparcie, coś co pozwoli pójść dalej, przejść kolejny etap.

W zależności od Twoich potrzeb dobiorę najbardziej właściwą formę naszej wspólnej pracy.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest krótkotrwałą formą pomocy psychologicznej stosowaną w  kontakcie indywidualnym i grupowym (rodziny,zespoły pracownicze, klasowe itp.).
Wykorzystywana jest w sytuacjach nagłych, najczęściej trudno przewidywalnych, gdy dotychczasowe sposoby radzenia sobie z rzeczywistością okazują się być niewystarczające (wypadki, choroby, zdrada, utrata).
Interwencja kryzysowa polega na pomocy w rozpoznaniu sytuacji i zasobów osobistych oraz społecznych wspierających w radzeniu sobie z nową rzeczywistością.
Ta forma wsparcia ma działanie profilaktyczne, zapobiega pogłębianiu i utrwalaniu się traumy (w tym objawów PTSD) oraz rozwijaniu się głębszych zaburzeń.

Terapia dla dorosłych

W swojej pracy terapeutycznej z dorosłymi stosuję podejście integracyjne. Oznacza to, że w odniesieniu do konkretnego problemu, z którym zgłasza się osoba, dobierane są techniki wywodzące się różnych nurtów terapeutycznych (Gestalt, podejście systemowe, terapia ericksonowska, terapia poznawcza oparta na uważności, ustawienia hellingerowskie).
Różne formy pracy stosowane są dla osób z problemami psychosomatycznymi, inne w problemach małżeńskich czy zawodowych. W zależności od potrzeb i możliwości ustalana jest częstotliwość i ilość spotkań.
Standardowe spotkanie trwa 50 minut, w przypadku pracy z parami czy rodzinami może to być 90 minut.
Ustalenie formy pracy terapeutycznej odbywa się na pierwszym spotkaniu.

Terapia dzieci i młodzieży

W przypadku problemów z dziećmi i młodzieżą kluczowy jest etap diagnozowania przyczyn problemu.
Często jednak okazuje się, że nie ma konieczności przyprowadzania do gabinetu dziecka.
Zazwyczaj wsparcie rodziców w ich roli wychowawczej poprzez rozpoznanie genezy problemu, wyjaśnienie mechanizmów i pokazanie obszarów do usprawnienia jest wystarczające.
Jeśli nie jest to wystarczające, przygotowujemy dziecko na spotkanie ze mną, aby była to sytuacja jak najmniej urazowa dla niego. Czasem potrzebne jest pogłębienie diagnozy dziecka, wtedy wskazuję kierunki. Zdarza się, że łączona jest praca indywidualna z dzieckiem i praca z systemem rodzinnym. Dobrą praktyką jest wsparcie psychologiczne nastolatków w procesie dorastania.
Problematyka:

  • trudności edukacyjne,
  • problemy emocjonalne,
  • zaburzenia odżywiania,
  • kryzysy w rodzinie,
  • moczenie dziecięce,
  • problemy wychowawcze.

Konsultacja psychologiczna

Coaching

Psycholog online

O sobie

Jestem specjalistką z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej.

Jestem skuteczna w obszarze interwencji kryzysowej (indywidualnej i grupowej).

Z powodzeniem wspieram rodziców w ich roli wychowawczej.

Pomagam odnajdować zasoby osobom zmagającym się z trudnościami życiowymi i zdrowotnymi.

Wspieram firmy i instytucje w obszarze psychologicznym.

Prowadzę warsztaty i szkolenia dla wielu grup zawodowych.

Regularnie poddaje się superwizji.

Ostatnio napisałam

Artykuły
Justyna Iwanowska

Praca a radość życia

Z pracą jest jak ze związkiem – kiedy wkraczamy na ścieżkę zawodową, wchodzimy w mariaż z naszą profesją, sposobem zarobkowania, miejscem pracy. Ta relacja wypełnia większą część życiowej aktywności.
Czasem podejmujemy się danej pracy ze względów czysto pragmatycznych, zarobkowych, innym razem z miłości do tego, co robimy. I tak jak z uważnością należy podchodzić do każdej relacji, tak i tutaj warto świadomie przyglądać się bieżącej sytuacji, temu, jak nasza praca nas traktuje, jak my sami czujemy się w związku z nią.

Artykuły
Justyna Iwanowska

Pozytywne intencje

„Dobrymi chęciami..” Czemu? Po co? W jakim celu? Słowa są nośnikiem informacji. Same w sobie, jako zbiór dźwięków czy liter, przenoszą informację. Ich kontekst czy sposób wypowiedzenia wypełniają treść emocjami. Jest jeszcze coś głębiej, u podstaw informacji czy zabarwienia emocjonalnego. Te same słowa, w zależności od intencji, jaka przyświeca wypowiadającemu, niosą ze sobą zupełnie różny wydźwięk. Mogą być wyrazem pozytywnej intencji lub formą przemocy. Wypływające z miłości, troski czy czułości zostaną łatwiej przyjęte, niż te płynące z potrzeby kontroli czy władzy.

techniki mindfulness
Artykuły
Justyna Iwanowska

Techniki rozwijające uważność

Uważność to termin pojawiający się aktualnie  w wielu kontekstach. Czym jest uważność? Intuicyjnie możemy odpowiedzieć, że uważność to stan skoncentrowania na aktualnie wykonywanej czynności. Wielokrotnie korzystamy z niej, ale nie rejestrujemy, że właśnie w tym stanie jesteśmy – gdy nawlekamy nitkę na igłę, oddzielamy żółtko od białka, wbijamy gwóźdź, przechodzimy przez wąską kładką… Żeby odwołać się do fachowej definicji uważności, sięgniemy do prac Jon Kabat-Zinna, który wprowadził tę technikę medytacji do świata medycznego pod nazwą mindfulness. Autor postrzega uważność “jak związek miłosny z życiem, rzeczywistością, wyobraźnią, pięknem własnej istoty, z sercem, ciałem i umysłem oraz światem”. To dość rozległa definicja, ale obrazuje ona całe bogactwo, jakie niesie ze sobą ta praktyka.

jak wzmocnić się psychicznie
Artykuły
Justyna Iwanowska

Jak wzmocnić się psychicznie podczas epidemii (i nie tylko)

Zdarzają się momenty w życiu, kiedy nasza odporność spada. Może to dotyczyć zarówno odporności fizycznej, jak i psychicznej, a wiele wskazuje na to, że obszary te są od siebie zależne. Takimi szczególnymi momentami są sytuacje kryzysowe, czyli takie, na które nie byliśmy odpowiednio przygotowani, takie, które nas zaskoczyły i wymagają od nas zastosowania szczególnych mechanizmów do poradzenia sobie z nowymi okolicznościami.

Przewiń do góry